Ukudala imisebenzi
Job2Job @ Isikhathi Esisodwa

I-Jobstars iphosta imisebenzi edinga ukwenziwa bese kuthi Abahlinzekisizo bona baqale baphoste imisebenzi abangayenza

Khuthazeka

Kwenziwa Njani

Step 1
1
Khetha kokuningi esikwenzayo okwahlukahlukene bese ukhetha usuku nesikhathi ofisa ukuba Umhlinzekisizo oqeqeshekile akusize ngalo.
none
2
Khetha UMhlinzeki Obadlula Bonke Abanye
none
Step 1
Step 1
3
Khetha ohlwini laBahlinzekisizo abahlolisiswe kabanzi nabaqeqeshelwe ukwenza lowo msebenzi. Khetha aBahlinzekisizo ngokwamanani abawabizayo ngehora, uqale ukhulume nabo khona kwi-app
none
4
Kanjalo nje, uMhlinzekisizo uyafika enze lowo msebenzi. Uma umsebenzi wakho sewenziwe waphela, ukukhokhelana kwenzeka kalula nangendlela ephephile kuyo i-app
none
Step 1
Step 1
5
Ukunikeza Amaphuzu & Ukubeka Uvo
none

Kwenziwa Njani


none

1

Khetha kokuningi esikwenzayo okwahlukahlukene bese ukhetha usuku nesikhathi ofisa ukuba Umhlinzekisizo oqeqeshekile akusize ngalo.

none

2

Khetha ohlwini laBahlinzekisizo abahlolisiswe kabanzi nabaqeqeshelwe ukwenza lowo msebenzi. Khetha aBahlinzekisizo ngokwamanani abawabizayo ngehora, uqale ukhulume nabo khona kwi-app

none

3

Kanjalo nje, uMhlinzekisizo uyafika enze lowo msebenzi. Uma umsebenzi wakho sewenziwe waphela, ukukhokhelana kwenzeka kalula nangendlela ephephile kuyo i-app

none

Bekisa uphinde uhlele imisebenzi kalula ngokusebenzisa i-app yethu

appstore google_play

Thola Usizo Namhlanje

Laundry Electricians Mechanic Tailoring Plumbers Handyman Manicures & Pedicures Modeling & Promotions